Magyarország folyói

Magyarország folyói

Magyarország folyói

A fenti térkép Magyarország vízrajzát mutatja be, különös figyelemmel e legjelentősebb folyóvizekre, melyek név szerint a következők: Duna, Tisza, Dráva, Maros, Körös, Berettyó, Fekete-Körös, Hármas-Körös, Bodrog, Sajó, Hernád, Zagyva, Ipoly, Rába, Zala, Sió, Kapos.